Navigácia

Naša obec

Počet návštev: 1209744

Nedeľa 25. 2. 2018

Nedeľa 25. 2. 2018

Naša škola

Priestory školy

Úspechy našich žiakov

2017/2018

 

Výtvarná súťaž - Maľovaný sen Vianoc:

1. miesto: Nela Pullmanová (III. ktegória)

2. miesto: Nela Chrvalová (II. kategória)

 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise (základné kolo):

3. miesto: Patrik Haragaľ, Andrej Rumančík, Daniel Fabuš

 

 

Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ (okresné kolo):

7. miesto

 

 

2016/2017

 

Cezpoľný beh v Trstíne- Memoriál Františka Daniša:

Kategória najmladšie žiačky: 2.miesto- Lucia Prvá (4.ročník)

 

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí:

4.miesto: Tamara Petríková (7.ročník)

-postupuje do celoslovenského kola

 

Výtvarná súťaž - Ryby, obojživelníky, plazy:

2.miesto: Tatiana Rumančíková (3.trieda)

2.miesto: Klára Matuškovičová (6.trieda)

 

Matematická olympiáda - Okresné kolo:

Kategória Z6 - 1.miesto: Jakub Manca (6.ročník)

Kategória Z7 - 3.miesto: Katarína Cepková (7.ročník)

 

Rozprávkové vretienko - Okresné kolo:

3.miesto: Klára Matuškovičová (6.ročník)

 

Biblická olympiáda - Dekanátne kolo:

1.miesto: Katarína Cepková (7.ročník)

                Nina Machovičová (6.ročník)

                Klára Matuškovičová (6.ročník)

 

Pytagoriáda - Obvodné kolo v Trnave:

Kategória P6 - Klára Matuškovičová, VI.trieda - 5.miesto

 

Hollého pamätník - Obvodné kolo v Trnave:

Umiestnenie  žiakov:

II. kategória –  poézia  -  Jakub Manca, VI. trieda - 2.miesto

II. kategória – próza    -  Aneta Uhrová, V.trieda - 3.miesto

III. kategória – poézia -  Magdaléna Janotková, XI.trieda - 3.miesto

III. kategória –  próza  - Aneta Tomášková, VII.trieda - 3.miesto

 

Okresné kolo geografickej olympiády v Trnave:

Andrej Rumančík (VII.trieda) - 7.miesto

Tomáš Číž (VII.trieda) - 14.miesto

 

Šaliansky Maťko:

Klára Matuškovičová (VI.trieda) - 3.miesto (okresné kolo)

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

 

Súťaž mladých záchranárov CO

(okresné kolo)

družstvo skončilo na 5. mieste

Andrej Machovič (9.tr.)

Dominik Chrvala (9.tr.)

Alžbeta Slivová (8.tr.)

Magdaléna Janotková (8.tr.)

 

Matematická olympiáda

Katarína Cepková - 6.-7.miesto

 

Hollého pamätník

(obvodné kolo)

I.   kategória:  próza -  Aneta Uhrová   3. m.

II. kategória: poézia – Aneta Tomášková 3. m.

II. kategória: próza -   Jakub Manca    2. m.

III. kategória: poézia – Magdaléna Janotková 3. m.

 

Pytagoriáda

Klára Matuškovičová, 9. miesto, 15 bodov v kategórii P5

Daniel Fabuš. 4. miesto, 19 bodov v kategórii P6

 

Geografická olympiáda

Andrej Rumančík, 9. miesto

Tomáš Číž, 15. miesto

Daniel Fabuš, 26. miesto

 

Rozprávkové vretienko 

(okresné kolo)

Klára Matuškovičová - 2. miesto

Detský karneval

Novinky

 

 

 • Dňa 13.2.2018 sa v Základnej škole s materskou školou Dechtice uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Na druhom stupni sa do súťaže zapojilo 11 žiakov. Súťažili v 2 kategóriách. Školské kolo pripravila Mgr. Anna Švecová.

  Hollého pamätník – školské kolo

  Dátum : 13. 2. 2018

  Vyhodnotenie školského kola súťaže v prednese poézie a prózy:

  II. kategória: próza

  1. miesto: Aneta Uhrová - VI. tr., Lucia Horvatovičová - V. tr. 2.miesto: 2. miesto: Tomáš Gužinák – V. tr.

 • V spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie mali žiaci našej školy možnosť vzdelávať sa v environmentálnej oblasti. S pani Michaelou Bartíkovou diskutovali o tom, kam putujú odpadky z nášho koša, ako ich množstvo môžeme ovplyvniť a tak zabrániť zvyšovaniu znečistenia našej Zeme. Hravou formou sa žiaci dozvedeli, prečo sa niektoré vtáky vydávajú na jeseň na nebezpečnú cestu a iné dokážu prečkať zimu u nás. Program bol prínosom na získanie nových poznatkov v rámci environmentálnej výchovy.

 • V dňoch 5.2.-9.2.2018 sa žiaci V. a VI. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Biele Vody. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Žiaci sa lyžovali pod dozorom svojich inštruktorov. Po absolvovaní dostali diplomy. Inštruktormi lyžiarskeho výcviku boli: Mgr. Peter Šarabok, Mgr. Peter Magula, zdravotníčka Mgr. Dagmar Nádaská.

 • Šiestaci nás pozývajú na zimnú olympiádu do PyeongChangu. Nezabudnime sledovať a držme palce slovenským športovcom...

 • V sobotu 20. januára 2018 sa uskutočnil 10. rodičovský ples, ktorý každoročne organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice.

  Stretli sa tu rodičia a priatelia školy s túžbou zabaviť sa, zatancovať si, stretnúť sa s priateľmi, ale hlavne prišli podporiť kvalitu vzdelávania a aktivít našich detí v škole i mimo nej.

  Do tanca hral DJ Marián Kukla, ktorý sa postaral o výbornú zábavu.

  Prítomní hostia sa výborne bavili až do skorých ranných hodín.

  Na príprave plesu sa podieľali členky výboru RZ pri ZŠ Dechtice (Daniela Alaxinová, Emília Sedláková, Simona Hlavatovičová, Janka Uhrová, Eva Tomášková, Martina Horváthová, Jana Kumpanová, Sylvia Krivošíková, Helena Hlavatovičová, Andrea Tomášková, Dušana Petríková, Alena Sedláčková), ktoré oslovovali sponzorov, pripravovali priestory a starali sa o príjemnú atmosféru tohtoročného plesu.

 • Dňa 28.1.2018 sa v KD v Dechticiach konal Detský karneval, ktorý pripravila ZŠ v Dechticiach pod vedením Mgr. A. Švecovej a Mgr. K. Lančaričovej. Deti prišli v originálnych maskách. 15 najkrajších bolo ocenených vecnými cenami.

  Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. Chobotnica a poklad

  2. Kohút, sliepočka, kuriatko

  3. Noemova archa

  Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom a učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto kultúrneho podujatia.

  SPONZORI KARNEVALU:

  Hlavný sponzor: Obecný úrad Dechtice

 • Piatak Dominik Matuškovič, úspešný riešiteľ domáceho kola matematickej olympiády sa dňa 24.1.2018 zúčastnil okresného kola matematickej olympiády v Trnave, kde preukázal svoje vedomosti a stal sa opäť úspešným riešiteľom. Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme!

 • Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie. Takmer všetci sa celý život venovali popri práci aj umeniu. Každá „dolina“ si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny kroj, odev, hudbu, architektúru, ..... a ich základom bol práve originálny ornament. Ornament je základným prvkom miestnej kultúry.

  So žiakmi 5., 6. a 7. ročníka sa učíme spoznávať kultúrne dedičstvo a kultúru našich predkov, učíme sa k úcte k životu - svojmu, svojich predkov aj budúcich potomkov. Učíme sa cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života práve cez ornamentálne prvky, ľudovosť, folklór a tak reprezentovať krásy rodného kraja.

 • Dňa 25.1.2018 sa v CVČ v Kalokagatii v Trnave konala súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnili žiaci: Tomáš Gužinák z V. triedy a Jakub Manca zo VII. triedy. Žiakom blahoželáme za reprezentáciu našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
  919 53 Dechtice 514
 • +421 033 5575113
  +421 905 879 774

Fotogaléria