Navigácia

Naša obec

Počet návštev: 1316521

Utorok 18. 12. 2018

Utorok 18. 12. 2018

Naša škola

Priestory školy

Úspechy našich žiakov

2018/2019

 

2017/2018

 

 

 

Obvodné kolo Pytagoriády v Trnave:

2. miesto: Daniel Fabuš (8.ročník)

4. miesto: Martin Cepko (3.ročník)

 

Divadlo očami detí: 3. miesto

Laura Vavrová, Rebeka Medvecká, Lucia Prvá,

Lucia Horvatovičová, Lucia Petríková

 

Výtvarná súťaž - Maľovaný sen Vianoc:

1. miesto: Nela Pullmanová (III. ktegória)

2. miesto: Nela Chrvalová (II. kategória)

 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise (základné kolo):

3. miesto: Patrik Haragaľ, Andrej Rumančík, Daniel Fabuš

 

 

Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ (okresné kolo):

7. miesto

 

 

2016/2017

 

Cezpoľný beh v Trstíne- Memoriál Františka Daniša:

Kategória najmladšie žiačky: 2.miesto- Lucia Prvá (4.ročník)

 

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí:

4.miesto: Tamara Petríková (7.ročník)

-postupuje do celoslovenského kola

 

Výtvarná súťaž - Ryby, obojživelníky, plazy:

2.miesto: Tatiana Rumančíková (3.trieda)

2.miesto: Klára Matuškovičová (6.trieda)

 

Matematická olympiáda - Okresné kolo:

Kategória Z6 - 1.miesto: Jakub Manca (6.ročník)

Kategória Z7 - 3.miesto: Katarína Cepková (7.ročník)

 

Rozprávkové vretienko - Okresné kolo:

3.miesto: Klára Matuškovičová (6.ročník)

 

Biblická olympiáda - Dekanátne kolo:

1.miesto: Katarína Cepková (7.ročník)

                Nina Machovičová (6.ročník)

                Klára Matuškovičová (6.ročník)

 

Pytagoriáda - Obvodné kolo v Trnave:

Kategória P6 - Klára Matuškovičová, VI.trieda - 5.miesto

 

Hollého pamätník - Obvodné kolo v Trnave:

Umiestnenie  žiakov:

II. kategória –  poézia  -  Jakub Manca, VI. trieda - 2.miesto

II. kategória – próza    -  Aneta Uhrová, V.trieda - 3.miesto

III. kategória – poézia -  Magdaléna Janotková, XI.trieda - 3.miesto

III. kategória –  próza  - Aneta Tomášková, VII.trieda - 3.miesto

 

Okresné kolo geografickej olympiády v Trnave:

Andrej Rumančík (VII.trieda) - 7.miesto

Tomáš Číž (VII.trieda) - 14.miesto

 

Šaliansky Maťko:

Klára Matuškovičová (VI.trieda) - 3.miesto (okresné kolo)

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

 

Súťaž mladých záchranárov CO

(okresné kolo)

družstvo skončilo na 5. mieste

Andrej Machovič (9.tr.)

Dominik Chrvala (9.tr.)

Alžbeta Slivová (8.tr.)

Magdaléna Janotková (8.tr.)

 

Matematická olympiáda

Katarína Cepková - 6.-7.miesto

 

Hollého pamätník

(obvodné kolo)

I.   kategória:  próza -  Aneta Uhrová   3. m.

II. kategória: poézia – Aneta Tomášková 3. m.

II. kategória: próza -   Jakub Manca    2. m.

III. kategória: poézia – Magdaléna Janotková 3. m.

 

Pytagoriáda

Klára Matuškovičová, 9. miesto, 15 bodov v kategórii P5

Daniel Fabuš. 4. miesto, 19 bodov v kategórii P6

 

Geografická olympiáda

Andrej Rumančík, 9. miesto

Tomáš Číž, 15. miesto

Daniel Fabuš, 26. miesto

 

Rozprávkové vretienko 

(okresné kolo)

Klára Matuškovičová - 2. miesto

Detský karneval

Novinky

 

 

 

 • Žiaci ôsmej triedy pripravili prezentácie na tému optické prístroje v praxi. Takisto si vyskúšali prácu v skupinách a doma pripravili a zostrojili jeden z troch optických prístrojov - periskop, ďalekohľad alebo fotoaparát. Boli to vydarené modely, ktoré boli i ohodnotené známkami.

 • Dňa 14. decembra sa v kultúrnom dome v Dechticiach konal vianočný koncert, ktorý usporiadala dychová hudba Dechtičanka. Ako hostia vystúpili aj žiaci našej školy s programom, ktorí pripravili pod vedením PhDr. Svetlany Zacharovej a Anny Dzurenkovej. Predstavili sa v ňom žaici 1. až 9. ročníka a pozostával z básní, tradičných vianočných vinšov a piesní. Na záver koncertu všetci účinkujúci zaspievali pieseň Tichá noc.

 • Dňa 11. decembra sa naše žiačky Aneta Uhrová a Rebeka Medvecká zúčastnili okresného kola súťaže vo vianočnom aranžovaní. Súťaž zorganizovala Kalokagatia Trnava v spolupráci s SOŠ Rakovice. Žiačky súťažili v povinnej a voľnej väzbe v dvoch vekových kategóriách. Rebeka Medvecká sa umiestnila na 3. mieste v oboch disciplínach a Aneta Uhrová získala 3. miesto vo voľnej väzbe. Obom srdečne gratulujeme a želáme veľa nových tvorivých nápadov.

 • Hodiny fyziky sme si spravili trošku zaujímavejšie a pestrejšie. Šiestaci pevné telesá odvážili na vlastnoručne vyrobených rovnoramenných váhach . Váhy, ktoré sa im podarilo vyrobiť, zostrojili z jednoduchých domácich pomôcok. Váhy nám slúžia na váženie drobných predmetov. Siedmaci sa trošku potrápili a podarili sa im zhotoviť krásne vlhkomery a barometre. Vlhkomer (hygrometer) je zariadenie na meranie vlhkosti vzduchu. Barometer je prístroj na meranie atmosférického tlaku.

 • 6. decembra zavítal do našej školy Mikuláš, čerti a anjeli. Na úvod zaznela báseň, ktorú zarecitovala žiačka V. triedy Erika Szalayová a žiačka VI. triedy Liana Rafayová zaspievala pieseň Bola raz malá hviezdička. Vypočuli sme si i vinše a piesne v podaní ďalších žiakov našej školy. Potom už deti s veľkým nadšením privítali Mikuláša. Ten si vypočul pieseň, ktorú mu zaspievali a nasledovalo rozdávanie sladkostí. Deti si i takto pripomenuli tradície a všetci prežili príjemné spoločné chvíle.

 • V stredu 28.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili Priateľskej návštevy svojich rovesníkov v Znojme. Výlet bol organizovaný z krúžku „Cestuj s nami“, no zúčastnili sa ho aj iní žiaci. Počas dňa sme si prezreli zvnútra Základná školu Prokopa Diviše v Znojme. Tamojší žiaci i učitelia nás vrelo privítali, ukázali školu, mali pre nás pripravené rôzne aktivity a hry. Doobedie sme zakončili spoločným obedom v školskej jedálni. Neskôr sme sa vybrali na prehliadku historického mesta Znojmo. Sprievodcov mám robili domáci žiaci i pani učiteľka. Zobrali nás na prehliadku znojemského podzemia, kde sme popravde aj trošku báli. Užili sme si krásny výhľad pri Rotunde svätej Kataríny a zvnútra sme si taktiež pozreli Kostol svätého Mikuláša. Domov sme sa vracali síce za tmy, no plný pozitívnych dojmov a zážitkov.

 • V mesiaci november sa v našej škole konala celoslovenská súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. U nás sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Z nich až 16 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi. Najúspešnejším bol Jakub Manca z VIII. triedy, ktorý zvládol všetky úlohy a mal plný počet bodov. Gratulujeme úspešným riešiteľom a zároveň ďakujeme všetkým žiakom za účasť!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
  919 53 Dechtice 514
 • +421 033 5575113
  +421 905 879 774

Fotogaléria